ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರವಾಸ

ಜೂನ್ 2011 ರಲ್ಲಿ,ಮೆಕೆಲ್ ಅನ್ನು ಜಿಯಾಂಗ್ಕ್ಸಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರಳುರಹಿತ ದೀಪ ತಯಾರಕರಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಕಂಪನಿಯು ನಾನ್‌ಚಾಂಗ್ ಹೈಟೆಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಲಯದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು 3000 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ